Najnowszy raport Stop suszy! 2020

raport stop suszy 2020
Raport Stop suszy za 2020, PGW Wody Polskie

W najnowszym raporcie „Stop suszy! 2020 Raport od suszy 50-lecie do wzrostu retencji” czytamy, że jeszcze na początku 2020 roku modele analityczne wskazywały na możliwość wystąpienia w Polsce największej suszy od 50 lat. Wstępne prognozy zjawiska suszy zadecydowały o podjęciu intensywnych działań mających na celu zmniejszenie skutków tego zjawiska w szczególności na terenach rolniczych.

Opublikowany raport zawiera zestawienie głównych działań planistycznych podjętych  przez Wody Polskie  w celu ograniczenia skutków suszy. Przedstawia również informacje o uruchomionym programie retencji korytowej na obszarach rolnych, jak i przybliża zakres zadań inwestycyjnych przeciwdziałające skutkom suszu zrealizowanych w poszczególnych RZGW.  

Retencja sposobem na suszę, dane procentowe

W Raporcie odnajdziemy przede wszystkim podsumowanie roku hydrologicznego 2020. Zestawienie oparto zarówno na danych ze stałego monitoringu suszy (dane pomiarowe PIG-BIP, IUNG-BIP, IMGW-PIB) oraz na danych (w tym satelitarnych) serwisu esusza.pl. Dokument przybliża czytelnikom opis nietypowego przebiegu tegorocznej suszy, charakterystykę suszy hydrogeologicznej w Polsce, jak również problem wodny jakim jest naprzemienne występowanie na terenie naszego kraju zjawiska suszy i powodzi.  

wskaźnik SPEI za 2020 stop suszy, esusza.pl

Tekst raportu opracowało PGW Wody Polskie, a autorem treści jest dr Małgorzata Stolarska – kierownik zespołu naukowego Planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Zapraszamy do zapoznania się treścią raportu Stop suszy! za rok 2020. Publikacja PGW Wody Polskie udostępniona na stronie stopsuszy.pl