Projekt ESA PL

Podstawowe informacje
ESA projekt suszy

Tytuł  projektu: Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data (tłum.pol.: Serwis monitoringu suszy z zastosowaniem danych satelitarnych). Projekt jest finansowany przez ESA (Europejską Agencję Kosmiczną) w ramach Konkursu dedykowanego dla Sektora Przedsiębiorstw w Polsce. Projekt rozpoczął się z dniem 1 lipca 2017 r. a jego zakończenie  planowane jest na drugą połowę 2020 roku. Realizacja odbywa się poprzez konsorcjum dwóch głównych wykonawców: WIND-HYDRO (Lidera Projektu) oraz Instytut Geodezji i Kartografii (Centrum Teledetekcji).

Cel projektu
ESA projekt suszy

Celem  projektu jest opracowanie kompleksowego i operacyjnego Systemu Monitorowania Zjawiska Suszy na podstawie danych satelitarnych oraz danych naziemnych. Projektowane rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby zdefiniowane przez sektory gospodarki, najbardziej zależne od zasobów wody, tj.: sektor energetyczny, rolniczy, leśny, środowisko jako wody powierzchniowe jak również organy zarządzające gospodarką wodną

Oczekiwane rezultaty
ESA projekt suszy

W ramach projektu opracowany zostanie system przetwarzania danych meteorologicznych i hydrologicznych (dane in-situ) oraz ich fuzji z danymi satelitarnymi. Rezultatem prac będzie zbudowanie operacyjnego serwisu w formie platformy internetowej. Dostarczać ona będzie w sposób operacyjny map zasięgu suszy oraz prognozy jej wystąpienia, wraz z wyceną wymiernego wpływu warunków suszy na wybrane sektory gospodarki.

Planowane prace
ESA projekt suszy

Prace badawcze w projekcie obejmować będą procesy porównania danych naziemnych (hydrologicznych i meteorologicznych) z informacją pozyskaną z danych satelitarnych. Porównanie tych danych pozwoli na wypracowanie wskaźników satelitarnych implikujących rozpoczęcie warunków suszy jak również zasięgu zjawiska.

Odbiorcy projektu
ESA projekt suszy

Odbiorcami proponowanego serwisu suszy są użytkownicy z następujących sektorów gospodarki: energetycznego, rolniczego, leśnego jak również organy zarządzające gospodarką wodną.

Kontakt
ESA projekt suszy

Zapraszamy do kontaktu w sprawie projektu Service4Drought pod mailem lidera projektu: info@windhydro.pl