Start konsultacji projektu PPSS – relacja z Poznania

konsultacje projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

11 września w Poznaniu Prezes PG Wody Polskie Przemysław Daca otworzył pierwsze spotkanie ogólnopolskich konsultacji projektu  planu  przeciwdziałania skutkom suszy.  Wybór miasta Poznania nie był przypadkowy. Według danych zamieszczonych na oficjalnej stronie projektu stopsuszy.pl, ponad połowa terenów rolnych i leśnych w Polsce zagrożonych suszą rolniczą zlokalizowana jest w woj. wielkopolskim, a w ubiegłym roku straty w rolnictwie spowodowane suszą wyniosły prawie 1,2mld zł.

Poznańskie spotkanie otworzyło cykl 15 debat organizowanych w 15 miastach Polski. Konsultacje społeczne projektu PPSS potrwają do połowy lutego 2020.

Poznańskie spotkanie otworzyło cykl 15 debat organizowanych w 15 miastach Polski. Konsultacje społeczne projektu PPSS potrwają do połowy lutego 2020. W dalszych etapach prac projekt PPSS przejdzie strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Finalnie dokument w 2020 r. wejdzie w życie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Projekt PPSS oraz szczegółowe informacje dotyczące przebiegu procesu konsultacji dostępne są na stronach: stopsuszy.pl, www.wody.gov.pl i konsultacjesusza.pl

Zapraszamy do lektury na temat projektu PPSS, także o efektywności działań przeciwdziałających skutkom suszy ujętych w katalogu działań. Szczegóły w artykule „Wody Polskie planują działania zapobiegające stratom w rolnictwie w wyniku suszy” dostępnym w aktualnościach na stopsuszy.pl.

Galeria zdjęć – 11.09.2019 Poznań.

« z 2 »