Spotkanie eksperckie: Stop suszy i powodzi

2019 Katowice panel susza powódz

Dnia 6 lipca 2019 roku w ramach konwencji „Myśląc Polska” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, odbył się panel ekspercki poświęcony tematyce przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi.

Panel „Susza i powódź – Program rozwoju małej i dużej retencji”

W gronie panelistów w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do grona ekspertów zaproszono także Samorządowców Województwa Małopolskiego, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz kierownika naukowego projektu Stop suszy!

Panel "Susza i powódź" na konwencji Myśląc Polska 5-7 lipca 2019 Katowice, Stop suszy i powodzi!
Panel „Susza i powódź – Program rozwoju małej i dużej retencji”, od lewej: dr Małgorzata Stolarska (WIND-HYDRO, kierownik programu Stop suszy), Anna Moskwa podsekretarz stanu w MGMiŻŚ), Przemysław Daca (Prezes PGW Wody Polskie), Łukasz Smółka (Wicemarszałek Województwa Małopolskiego), Dorota Jakuta (Prezes IG „Wodociągi Polskie”, Sergiusz Kieruzel (Dyrektor Biura Prezesa PGW Wody Polskie )

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z relacją z panelu na oficjalnym profilu Facebook MGMiŻŚ.