Projekt PPSS- spotkanie konsultacyjne w Łodzi

konsultacje społeczne projektu PPSS w Łodzi

13 listopada  2019 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dyskutowano na temat projektu przeciwdziałaniu skutkom braku wody. Przemysław Daca – Prezes PGW Wody Polskie oraz Andrzej Górczyński – członek  Zarządu Woj. Łódzkiego otworzyli wspólnie konferencję poświęconą konsultacjom społecznym projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Podczas spotkania Prezes Przemysław Daca podkreślił znaczenie współpracy PGW Wody Polskie z samorządem województwa łódzkiego a także wymienił wśród inwestycji zaplanowanych w Łódzkiem m.in. działania na Pilicy i Zbiorniku Sulejowskim, remont jazu na zbiorniku Jeziorsko czy regulację koryta rzeki Moszczenicy.

Sesja referatów i dyskusja

Sesję referatową otworzyła prezentacja przybliżająca podstawy prawne , cele samego dokumentu planu jak również zakres i harmonogram konsultacji społecznych. Uczestnikom zaprezentowano flagowy film kampanii społecznej „Stop suszy”. Podczas sesji referatowej przedstawiono zagadnienia z zakresu: specyfiki uwarunkowań hydrologicznych województwa, dostępności zasobów wód podziemnych, zagrożeniu suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną. Zaprezentowano propozycję budowy i przebudowy urządzeń wodnych oraz przybliżono treść i specyfikę katalogu działań. Po cyklu wystąpień dotyczących treści dokumentu uczestnicy spotkania wzięli udział w otwartej dyskusji. Na zgłaszane uwag i wnioski do projektu planu odpowiedzi udzielali przedstawiciele Wód Polskich, Ministerstwa ds. gospodarki morskiej oraz specjaliści opracowujący projekt plan ze strony Wykonawcy.

W wypowiedziach podkreślano szczególne znaczenie rozbudowania i prawidłowego funkcjonowania systemów melioracji, konieczności premiowania dobrych praktyk rolniczych w zakresie zwiększania retencji, konieczności zmian w monitoringu suszy rolniczej. Dyskutowano także o wykorzystaniu wód powierzchniowych i podziemnych na cele nawodnień rolniczych,  propozycjach ograniczenia nielegalnych ujęć czy kwestiach jakości wody w tym zanieczyszczenia rzek. Ze strony wójtów gmin przedstawiono propozycje inwestycji – głównie budowy zbiorników retencyjnych. Spotkanie w Łodzi było ostatnim w tym roku, czternastym z cyklu spotkań konsultacji społecznych Planu przeciwdziałania skutkom suszy – realizowanych od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. w 15 miastach Polski. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że spotkanie podsumowujące całość konsultacji społecznych odbędzie się w lutym 2020r w Warszawie

Prezentacje prelegentów udostępnione zostały na stronie stopsuszy.pl/Do pobrania

« z 2 »

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania