Za nami już trzecia konferencja Stop suszy!

6 października odbyła się ostatnia konferencja z cyklu spotkań „Stop suszy!” Zgodnie z hasłem przewodnim spotkania „Plan przeciwdziałania skutkom suszy – wdrażanie przez współdziałanie”, głównym tematem było wskazanie sposobu interpretacji zapisów zawartych w dokumencie.

W podsumowaniu przypomniano przebieg prac, w tym przytoczono wyniki przeprowadzonych pół rocznych konsultacji społecznych. Łącznie otrzymano ponad 800 uwag i wniosków. W samym PPSS znalazło się 334 zadania z zakresu małej retencji i 78 zadań inwestycyjnych z planu inwestycji Wód Polskich, a także 182 zadania zgłoszone przez lokalne społeczności.

Podczas sesji referatowych omówiono zagadnienia odpowiedzialność za przeciwdziałanie skutkom suszy w zakresie zadań administracyjnych, prawnych i społecznych oraz zagadnienia praktycznego wykorzystania treści dokumentu m.in. przez samorządy. Treści poszczególnych prezentacji zostały udostępnione na stronie projektu stopsuszy.pl/Dokumenty do pobrania

W agendzie spotkania znalazła się także ekspercka debata. Tym razem ze względu na formułę online udzielano podczas niej odpowiedzi na pytania zgłoszone wcześniej za pośrednictwem dedykowanego maila. Odpowiedzi na pytania merytoryczne zgłoszone za pośrednictwem czatu będą udzielone za pośrednictwem strony stopsuszy.pl.

Przypominamy, że PPSS jest pierwszym strategicznym dokumentem planistycznym dla gospodarki wodnej w Polsce, który dotyczy przeciwdziałania skutkom suszy. Obecnie trwa Jeszcze w tym roku zostanie on przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Zapraszamy do podsumowania konferencji Stop suszy! PGW Wody Polskie „Wody Polskie opracowały plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)” W nawiązaniu do tekstu przypominamy, że najważniejszym elementem PPSS jest katalog 26 działań, do wdrażanie których niezbędne jest zaangażowanie całego społeczeństwa.