Umowa na realizację opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy podpisana!

Z przyjemnością informujemy, że dnia 9 listopada 2018r zawarliśmy umowę jako członek konsorcjum firm:

logotypy firm: Tractebel, Pectore eco, Wind-Hydro

na realizacje prac  nad opracowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy. Prace realizowane są na zlecenie PGW Wody Polskie (nr umowy KZGW/3/2018) w ramach projektu: Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy, nr projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16. Współfinansowanie pochodzi ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Głównym celem projektu jest sporządzenie planu przeciwdziałania skutkom suszy z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy. W ramach opracowania dokumentu zostanie dokonana identyfikacja i hierarchizacja obszarów zagrożonych wystąpieniem zjawiska suszy na poszczególnych obszarach dorzeczy. Także powstanie ocena potrzeb w zakresie ochrony przed suszą oraz opracowanie zestawu działań mających na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu  stopsuszy.pl oraz śledzeniem informacji na profilu FB Wód Polskich.