Webinarium samorząd a przeciwdziałanie suszy- eusza.pl

esusza.pl, ABRYS

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webinarium z dnia 26 czerwca 2020, Rola samorządów  w przeciwdziałaniach skutkom suszy, będącej wynikiem zmian klimatycznych (26 czerwca 2020). Organizatorem spotkania była firma Abrys wraz z redakcją miesięcznika „Wodociągi- Kanalizacja”, mecenasem PGW WP, a partnerem głównym nasza firma WIND-HYDRO.

Adresatami webinarium byli przede wszystkim przedstawicieli JST i przedsiębiorstw branży wodociągowej, pracowników administracji ds. gospodarki wodnej, jak również przedstawicieli izb rolniczych  i ODRów, także urbaniści, planiści, architekci krajobrazu, spółdzielnie mieszkaniowe i deweloperzy.

W tematyce spotkania znalazły się zagadnienia dotyczące sposobów przeciwdziałania skutkom suszy, w tym nowe rozwiązania technologiczne, także kwestie zasad i źródeł finansowego wsparcia dla tych działań. Poruszono tematy dotyczące aspektów prawnych dotyczących m.in. wód opadowych oraz działań lokalnych na rzecz retencji.

ABRYS webinarium esusza

Program webinarium i opis prelegentów na stronie organizatora

Wszystkie wystąpienia udostępnione zostały na kanale YouTube przez PortalKomunalny.pl

W szczególności zapraszamy do obejrzenia dwóch prelekcji. Pierwszej poświęconej tematyce planistyki w przeciwdziałaniu skutkom suszy – prezentowanej przez dr Małgorzatę Stolarską kierownika projektu PPSS. Drugiej będącej wystąpieniem poświęconym nowoczesnemu rozwiązaniu GIS w gospodarowaniu wodami jakim jest serwis esusza.pl – prezentowanej przez WIND-HYDRO: Małgorzatę Stolarską kierownika ds. projektów i rozwoju oraz właściciela firmy Grzegorza Łukasiewicza.

Tematy prezentacji (według kolejności wystąpień):

1. Polityka państwa wobec wyzwań klimatycznych w obszarze gospodarki wodnej.

2. Planistyka w przeciwdziałaniu skutkom suszy oraz kształtowanie zasobów wodnych (retencja) (czas 38:06- 1:04:55)

3. Wykorzystanie retencji i melioracji w produkcji rolnej. Współpraca samorządów gmin wiejskich z mieszkańcami.

4. Aktywne działania samorządu na rzecz retencji i racjonalnego gospodarowania wodami.

5. esusza.pl efektywne monitorowanie suszy (czas 1:41:54- 2:06:58)

6. Aktualne aspekty prawne dotyczące wód opadowych.

7.Innowacje w hydrotechnice- nowe spojrzenie na kompleksowe rozwiązania retencyjne i problem suszy.

8. Gospodarka wodna w wymiarze lokalnym. Potencjał kreatywnego planowania i współpracy międzygminnej w zrównoważonym gospodarowaniu wodami.

9. Wsparcie działań na rzecz efektywnego gospodarowania wodami – w kontekście wybranych wymagań środowiskowych.

10. Współfinansowanie inwestycji proekologicznych – w tym zapobiegających skutkom suszy.

Wśród prelegentów będą przedstawiciele m.in. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, PGW Wody Polskie, Urzędu Miasta Łodzi czy Towarzystwa Urbanistów Polskich.