Wod-Kan

W realizacji zadań dla sektora wodno-kanalizacyjnego, współpracujemy z ekspertami z ponad 25-letnim doświadczeniem w świadczeniu specjalistycznych usług dla przedsiębiorstw komunalnych tej branży, a także dla urzędów miast i gmin, klientów przesyłowych oraz indywidualnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie realizować rozmaite zadania.

Budujemy inteligentne informatyczne systemy dystrybucji wody oraz odbioru ścieków. Dzięki nim jesteśmy w stanie m.in. obniżyć energochłonność systemu poprzez np. wskazujemy możliwości obniżenia ciśnienia wody, dzięki czemu spada liczba awarii, zmniejszają się straty wody, likwidowane są niedobory i ograniczane koszty pompowania.

Planujemy rozbudowy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. Uwzględniając wszystkie kluczowe lokalne uwarunkowania, projektujemy zoptymalizowany układ przewodów magistralnych i rozdzielczych, dywersyfikujemy układ zasilania, zwiększamy niezawodność dostaw wody, zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Analizujemy koszty eksploatacyjne i inwestycyjne. Przeprowadzamy rozbudowane analizy, tworzymy raporty eksploatacyjne i inwestycyjne według różnorodnych wariantów, dzięki czemu ułatwiamy podejmowanie decyzji strategicznych przez klienta.

Analizujemy pracę sieci wodociągowej w warunkach rozbiorów przeciwpożarowych. Zaawansowana komputerowa symulacja pracy sieci wodociągowej pozwala zdiagnozować różnorodne problemy i wady funkcjonującego systemu – jak np. niedostateczne ciśnienie w hydrantach w danej części miasta lub gminy.

Lokalizujemy i eliminujemy punkty krytyczne systemu. Potrafimy wskazać Państwu krytyczne elementy systemu z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw jak i generowane straty ciśnienia.

Analizujemy wiek wody. Dzięki temu jesteśmy w stanie łatwo wytypować rejony sieci wodociągowej narażone najbardziej na wtórne zanieczyszczenia.