Wodociągi i kanalizacja

W realizacji zadań dla sektora wodno-kanalizacyjnego, współpracujemy z ekspertami z ponad 25-letnim doświadczeniem w świadczeniu specjalistycznych usług dla przedsiębiorstw komunalnych tej branży, a także dla urzędów miast i gmin, klientów przesyłowych oraz indywidualnych. Dzięki temu profesjonalnie realizujemy zlecone zadania.

  • Budujemy i wdrażamy inteligentne informatyczne systemy dystrybucji wody oraz odbioru ścieków. Systemy zarządzania infrastrukturą pozwalają obniżyć energochłonność systemu poprzez np. wskazania możliwości obniżenia ciśnienia wody, dzięki czemu spada liczba awarii, zmniejszają się straty wody, likwidowane są niedobory i ograniczane koszty pompowania.
  • Planujemy rozbudowy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, uwzględniając wszystkie kluczowe lokalne uwarunkowania. Projektujemy zoptymalizowany układ przewodów magistralnych i rozdzielczych, dywersyfikujemy układ zasilania, zwiększamy niezawodność dostaw wody, zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
  • Dokonujemy analizy kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych. Na podstawie szerokich analizy, tworzymy raporty eksploatacyjne i inwestycyjne według różnorodnych wariantów, niezbędne do decyzji strategicznych przez klienta.
  • Analizujemy pracę sieci wodociągowej w warunkach rozbiorów przeciwpożarowych. Zaawansowana komputerowa symulacja pracy sieci wodociągowej pozwala zdiagnozować różnorodne problemy i wady funkcjonującego systemu – jak np. niedostateczne ciśnienie w hydrantach w danej części miasta lub gminy.
  • Lokalizujemy i wskazujemy punkty krytyczne systemu, istotne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw jak i generowane straty ciśnienia
  • Tworzymy analizy wieku wody, co pozwala łatwo wytypować rejony sieci wodociągowej narażone najbardziej na wtórne zanieczyszczenia.
  • Realizujemy kompleksowe wdrożenia systemu informacji przestrzennej GIS, umożliwiających sprawne zarządzania majątkiem sieciowym zarówno w codziennej pracy, jak i podczas opracowywania planów modernizacji sieci. W zakresie usługi realizujemy również dostawę oprogramowania GIS oraz szkolenia GIS dla pracowników.
  • Wykonujemy modele hydrauliczne sieci kanalizacyjnej wraz z opisem zidentyfikowanych zagrożeń funkcjonowania kanalizacji deszczowej w warunkach wystąpienia opadów ulewnych i nawalnych o wysokiej intensywności
Wod-Kan analiza i systemy WIND-HYDRO