Współpraca

MPU Łódź

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

Zidentyfikowaliśmy tereny wskazane do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenie spływem wód powierzchniowych, zdiagnozowaliśmy potrzeby ochronne rzek i cieków wodnych, wykonaliśmy różnorodne analizy hydrologiczne na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zobacz referencje

antea group

Antea Polska S.A.

Wspólnie, jako członek konsorcjum firm: Antea Polska S.A. (dawniej TRACTEBEL ENGINEERING S.A.), „Pectore – Eco” Sp. z o.o. oraz WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz pracujemy w projekcie pn. Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16) na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

MPWiK Skarżysko-Kamienna

MPWiK sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej

Wdrożyliśmy System Informacji Przestrzennej GIS w MPWiK. Nasze prace miały charakter kompleksowy, począwszy od dostarczenia odpowiedniego oprogramowania, poprzez prace analityczne dotyczące danych przestrzennych, wdrożenie Systemu, a kończąc na szczegółowym przeszkoleniu pracowników MPWiK. Zobacz referencje

KAMLET, współpraca WIND-HYDRO

Kalmet

Wspólnie z naszym partnerem – firmą Kalmet budujemy inteligentne informatyczne systemy dystrybucji wody oraz odbioru ścieków, planujemy rozbudowy sieci systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, lokalizujemy i eliminujemy punkty krytyczne oraz realizujemy wiele innych zadań. Zobacz więcej