Zakończenie prac nad aktualizacją metodyki opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy

Z przyjemnością informujemy, że dnia 30.10.2017 r. ukończono prace nad aktualizacją metodyki opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy w projekcie pn. „Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” współfinansowanego ze środków unijnych.

Metodyka opracowywania planów przeciwdziałania skutkom suszy.

Metodyka to zbiór metod analiz i wytycznych realizacji dla poszczególnych elementów składowych planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Dokument pod kierownictwem dr Małgorzaty Stolarskiej opracował zespół autorów z konsorcjum Konsorcjum Mott MacDonald Polska Sp. z o.o., Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie,  WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią opracowania.

Opracowanie materiałów do pobrania