Zaproszenie na konsultacje społeczne planu Stop suszy!

15 sierpnia 2019 to data kiedy rozpoczynają się półroczne, ogólnopolskie konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. Uwagi do projektu planu można składać na konsultacjesusza.pl, również tam w zakładce „O PPSS” zamieszczony został cały dokument do pobrania.

Formularz ankiety do zbierania opinii i uwag do PPSS

A jak ważny jest udział każdego z nas w konsultacjach, przypomina ambasador projektu Łukasz Nowicki.

https://www.facebook.com/watch/?v=3042484252433584
Łukasz Nowicki- zaproszenie na konsultacje
Konsultacje społeczne PPSS

Zaproszenie do udziału w publicznych konsultacjach społecznych publikuje na swoich stronach Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przypominając, że prace nad planem zostaną sfinalizowane do końca 2020 r., a następnie dokument zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Szczegóły dotyczące zasad i trybu prowadzenia konsultacji zostały zamieszczone na stronie stopsuszy.pl/konsulatcje-spoleczne.

Zapraszamy!