Zaproszenie na konsultacje społeczne Stop suszy!

15 sierpnia 2019 to data kiedy rozpoczynają się półroczne, ogólnopolskie konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. Uwagi do projektu planu można składać online na stronie konsultacjesusza.pl. Również tam w zakładce „O PPSS” zamieszczono cały dokument planu do pobrania.

formularz online, konsultacje społeczne projektu PPSS, stop suszy
Formularz ankiety do zbierania opinii i uwag do PPSS

O tym jak ważny jest udział każdego z nas w konsultacjach, przypomina ambasador projektu Stop suszy! Łukasz Nowicki.

Zaproszenie do udziału w publicznych konsultacjach społecznych opublikowało na swoich stronach Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przypominając, że prace nad planem zostaną sfinalizowane do końca 2020 r., a następnie dokument zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Szczegóły dotyczące zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych dostępne są na stronie projektu stopsuszy.pl/konsulatcje-spoleczne.

Zapraszamy!