Zapytanie ofertowe nr 1Z/POKL/8.1.1/2014 z dnia 24.11.2014 r. – usługa szkoleniowa

usługa

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług organizacji szkoleń w ramach projektu: „Profesjonalne kadry dla rozwoju energii odnawialnej w województwie łódzkim”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa przeprowadzona z zastosowaniem rozwiązań i narzędzi dla energetyki odnawialnej z następującej tematyki:

  • Geostatystyka w GIS
  • Techniki pomiarów GPS
  • Wykorzystanie języka Python w ArcGIS
  • SprintMAP .SWDE czyli dane na platformie ArcGIS

Szczegóły zapytania ofertowego nr 1Z/POKL/8.1.1/2014 z dnia 24.11.2014 r. do pobrania w załącznikach:

Zapytanie ofertowe (pdf)

Wzór umowy (pdf)