Zapytanie ofertowe nr 4Z/POKL/8.1.1/2014 z dnia 12.12.2014 r. – przeprowadzenie szkoleń

szkoleń

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług organizacji szkoleń w ramach projektu: „Profesjonalne kadry dla rozwoju energii odnawialnej w województwie łódzkim”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa przeprowadzona z zastosowaniem rozwiązań i narzędzi dla energetyki odnawialnej z następującej tematyki:

  • Wykorzystanie danych LiDAR w energetyce odnawialnej.

Szczegóły dla zapytania ofertowego nr 4Z/POKL/8.1.1/2014 z dnia 12.12.2014 r. do pobrania w załącznikach:

Zapytanie ofertowe (pdf)

Wzór umowy (pdf)