Zapytanie ofertowe nr 2Z/POKL/8.1.1/2014 z dnia 24.11.2014 r. – usługa szkoleniowa

usługa

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług organizacji szkoleń w ramach projektu: „Profesjonalne kadry dla rozwoju energii odnawialnej w województwie łódzkim”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa przeprowadzona z zastosowaniem rozwiązań i narzędzi dla energetyki odnawialnej z następującej tematyki:

  • Edycja i Analizy w GIS część II
  • Analizy przestrzenne

Szczegóły dla zapytania ofertowego nr 2Z/POKL/8.1.1/2014 z dnia 24.11.2014 r. do pobrania w załącznikach :

Zapytanie ofertowe (pdf)

Wzór umowy (pdf)