Zarządzanie suszą w gospodarce wodnej – szansa na poprawę sytuacji.

zarządzanie suszą artykuł EW
susza, fot. A. Bernadowska, WIND-HYDRO
Susza/fot. A. Bernadowska
Wind-Hydro

Zarówno w gospodarce wodnej, jak i w rolnictwie tematyka suszy została podjęta na najwyższym szczeblu jaki jest przewidziany w ustawodawstwie krajowym. Działania drugiego cyklu planistycznego, który aktualnie obowiązuje w gospodarce wodnej przewidują powstanie do końca 2020 roku planu przeciwdziałania skutkom suszy (Ustawa Prawo wodne, Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). Za przygotowanie Planu odpowiada PGW Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, jednocześnie trwają prace nad Programem Rozwoju Retencji przygotowywanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Natomiast z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 18 lipca 2018 roku ogłoszono projekt programu wsparcia polskiego rolnictwa pn. „Plan dla wsi”, gdzie jednym z założeń jest zbiór działań „Przeciw suszy”.

Magazyn Energetyka Wodna nr 1/2019, Zarządzanie suszą w gospodarce wodnej, Zbiornik Świnna Poręba na Skawie,
Energetyka Wodna nr 1/2019

Energetyka Wodna nr 1/2019

Powyżej zaprezentowaliśmy fragment artykułu Zarządzanie suszą w gospodarce wodnej zamieszczonego w czasopiśmie Energetyka Wodna nr 1/2019 (29).  

Zapraszamy do zapoznania się z całością tekstu i życzymy miłej lektury magazynu Energetyka Wodna.