PPSS na spotkaniu „Zieleń w mieście”

Zieleń w mieście Łodzi

W dniach 6-7 czerwca 2020 r. Urząd Miasta Łodzi zorganizował kolejne, już trzecie spotkanie Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”. Tematem przewodnim spotkania została susza „Jak Miasto powinno przeciwdziałać skutkom suszy?”

Do grona prelegentów wybrano przedstawicieli UMŁ oraz grupę ekspertów. Jedną z prelegentek w panelu eksperckim była dr Małgorzata Stolarska – kierownik merytoryczny projektu Stop suszy! realizowanego przez PGW Wody Polskie. Uczestnikom spotkania przybliżyła temat „Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) działania zaplanowane dla miast wobec suszy”

Wszystkich zainteresowanych tematyką suszy na terenach zurbanizowanych zapraszamy do zapoznania się z całością spotkania na kanale Youtube Instytutu Polityk Publicznych.