W WIND-HYDRO łączymy interesy biznesu i środowiska. Wspomagamy rozwój energetyki wiatrowej, pomagamy zrozumieć, przewidywać
 i przeciwdziałać zjawisku suszy oraz przeprowadzamy wielkoobszarowe analizy przestrzenne i hydrologiczne w technologii GIS i LiDAR.

NASZA OFERTA:

Projekty wiatrowe

Oferujemy wsparcie w procesie przygotowania koncepcji parku wiatrowego oraz oceny lokalizacji farm wiatrowych. Działamy na poziomie OOŚ, produkcji energii i decyzji administracyjnych Studium i MPZP.

Gospodarka wodna

Przygotowujemy ekspertyzy hydrologiczne, analizy zjawiska suszy i powodzi, raporty i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wodociągi i kanalizacja

Analizujemy systemy dystrybucji wody i odbioru ścieków oraz budujemy systemy zarządzania infrastrukturą w połączeniu z modelami odpływu wody w zlewni.

Analizy przestrzenne GIS

Tworzymy rozwiązania pozwalające na sprawne zarządzanie informacją w przestrzeni i czasie. Modelujemy i analizujemy dane za pomocą systemów GIS. Nasze rozwiązania dobieramy indywidulanie, szkolimy i wspieramy w utrzymaniu.

Pomiary dronem

Pozyskujemy dane przestrzenne, tworzymy ortofotomapy, robimy zdjęcia ukośne i obrazowanie multispektralne. Zapewniamy kompleksowe usługi monitorowania i dokumentowania obszarów.

Konsulting i mentoring

Opiniujemy, tworzymy ekspertyzy dla instytucji, firmy i samorządów. Wspieramy merytorycznie konferencje, webinaria. tworzymy i realizujemy szkolenia w ramach posiadanych kompetencji.

POZNAJ SPECJALISTÓW TWORZĄCYCH NASZ ZESPÓŁ:

CEO, Ekspert ds. GIS

Ekspert ds. hydrologii i suszy

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

Każdy klient jest dla nas wyjątkowy. Współpracujemy zarówno z międzynarodowymi korporacjami, instytucjami publicznymi, jak i mikroprzedsiębiorstwami. W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy kilkadziesiąt zleceń dla różnych podmiotów.

0
Lat na rynku
0
Zrealizowanych projektów
0 %
Pozytywnych referencji

WSPÓŁPRACOWALIŚMY Z:

MPU Łódź

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

Zidentyfikowaliśmy tereny wskazane do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenie spływem wód powierzchniowych, zdiagnozowaliśmy potrzeby ochronne rzek i cieków wodnych, wykonaliśmy różnorodne analizy hydrologiczne na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zobacz referencje

antea group

Antea Polska S.A.

Wspólnie, jako członek konsorcjum firm: Antea Polska S.A. (dawniej TRACTEBEL ENGINEERING S.A.), „Pectore – Eco” Sp. z o.o. oraz WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz pracowaliśmy w projekcie pn. Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16) na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

MPWiK Skarżysko-Kamienna

MPWiK sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej

Wdrożyliśmy System Informacji Przestrzennej GIS w MPWiK. Nasze prace miały charakter kompleksowy, począwszy od dostarczenia odpowiedniego oprogramowania, poprzez prace analityczne dotyczące danych przestrzennych, wdrożenie Systemu, a kończąc na szczegółowym przeszkoleniu pracowników MPWiK. Zobacz referencje

KAMLET, współpraca WIND-HYDRO

Kalmet

Wspólnie z naszym partnerem – firmą Kalmet budujemy inteligentne informatyczne systemy dystrybucji wody oraz odbioru ścieków, planujemy rozbudowy sieci systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, lokalizujemy i eliminujemy punkty krytyczne oraz realizujemy wiele innych zadań. Zobacz więcej

Masz pytania?
Chesz szerzej poznać naszą ofertę?