SERWIS SUSZY esusza.pl

 

Rezultatem prac prowadzonych w projekcie Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data (tłum. pol.: Serwis monitoringu suszy z zastosowaniem danych satelitarnych) jest system przetwarzania danych meteorologicznych i hydrologicznych oraz ich fuzji z danymi satelitarnymi w celu monitorowania rozwoju zjawiska suszy. Opracowany system monitoringu suszy został udostępniony dla odbiorców do 25 czerwca 2020 r. na https://esusza.pl

 

Komponenty serwisu

Serwis esusza.pl to nowoczesna platforma internetowa zbudowana z 3 głównych komponentów:

monitoringu czyli map zasięgu suszy (aktualny stan suszy monitorowany  przez wyniki  zestawu wskaźników),

prognostyki czyli krótkoterminowej prognozy rozwoju zjawiska suszy,

rozwiązań branżowych mających na celu wycenę strat suszy w wybranych sektorach gospodarki (moduł nie jest dostępny publicznie, to indywidualne rozwiązania dedykowane dla partnerów branżowych, którzy wzięli udział w projekcie).

Serwis dostarcza danych w sposób kompleksowy i operacyjny tzn. szeroki zestaw wskaźników suszy jest nie tylko wyliczany i zbierany (archiwizowany), ale jest dynamiczny i odzwierciedla aktualny oraz prognozowany stan zjawiska suszy ale także uwilgotnienia obszarów. Model obliczeniowy, na którym oparto serwis pracuje w trybie ciągłym 24h/7, dokonując raz na dobę aktualizacji danych wynikowych na stronie. W serwisie dostępne są także dane archiwalne (archiwum sięga do roku 2013). System monitoringu suszy prezentuje dane prognozy pogody oraz wskaźników suszy w postaci przestrzennych map i rozkładów wartości w tej samej rozdzielczości 4×4 km. Przez co zapewnia możliwość lepszego opracowania działań zmniejszających skutki suszy.

Serwis w swoim układzie zawiera 3 sekcje tematyczne o różnych funkcjonalnościach. Pierwszy moduł tematyczny to dane, podzielone na: prognoza pogody, wskaźniki i rozwiązania branżowe. Drugi moduł stanowią narzędzia wspierające pracę ze wskaźnikami tj.: statystka (bardzo rozbudowane narzędzie), wyszukiwanie lokalizacji, wybór warstwy i pobieranie danych. Ostatnią sekcję tworzy zestaw narzędzi pomiarowych wyświetlanych na mapie (ikony na dole okna mapy).

Moduł prognozy pogody zawiera informacje o temperaturze powietrza na wysokości 2 m nad p.g., średnim godzinowym opadzie i średnim godzinowym usłonecznienia oraz o prędkości wiatru. System pozwala na śledzenie zmienności parametrów pogody w kroku godzinowym dla obszaru całej Polski w rozdzielczości pixela 4×4 km (pole podstawowe) obliczonym na bazie równań hydrodynamicznych wykorzystywanych przez modele numeryczne.

Wskaźniki i funkcje serwisu

Zestaw wskaźników prezentowanych w serwisie został dobrany w oparciu o wykonaną w projekcie ocenę  efektywności identyfikacji suszy, przydatność w działaniach gospodarczych mających na celu obniżenie lub eliminację ryzyka suszy. Duże przełożenie na wybór wskaźników suszy miały dobre praktyki wypracowane z partnerami branżowymi projektu. Serwis oferuje dane w zakresie wskaźnika DISS (opracowany we współpracy z IGiK) i KBW oraz grup wskaźników: SPI, SPEI i HTC.  Tak szeroki zestaw wskaźników pozwala na szeroki monitoring zjawiska a także na identyfikację i śledzenie rozwoju różnych typów suszy. Dla ułatwienia interpretacji wyników w serwisie stworzono opisy poszczególnych wskaźników (okienko Info).

Po raz pierwszy w monitoringu suszy zaoferowano odbiorcom nie tylko formułę geoprotalu, ale też możliwość korzystania z funkcji geolokalizacji, tworząc tym samym system przyjazny i łatwy w obsłudze. Wyszukiwarka adresów wraz z całym pakietem warstw w tym m.in. pokryciem terenu z ARiMR czyni serwis funkcjonalnym i praktycznym dla użytkowników.

serwis monitoringu suszy esusza.pl mapa
esusza.pl serwis monitoringu suszy działki

Zastosowane funkcjonalności serwisu pozwalają na tworzenie czytelnych statystyk w postaci wykresów dla wskaźnika suszy w każdej wybranej lokalizacji w Polsce. System oblicza wartość zmienności wskaźnika dla wybranego obszaru z możliwością wskazania okresu czasu. Dane przetwarzane są na bieżąco, bez długiego oczekiwania na wynik. Opracowany system jest wyjątkowy, łączy bowiem aktualność i wiarygodność danych z funkcjonalnością w dostępie do nich.

serwis monitoringu suszy esusza.pl wskaźnik KBW
esusza.pl serwis monitoringu suszy statystyki

W ramach prezentowanego serwisu w module branżowym prezentowany jest przykład wykorzystywania danych opracowany na potrzeby identyfikacji zjawisk suszy w obszarach wszystkich Zarządów Zlewni w Polsce. Dane są dostępne w postaci plików *.csv, aktualizowanych w kroku czasowym 24h.

Wszystkich zainteresowanych tym nowoczesnym narzędziem monitoringu i prognozy zjawiska suszy zachęcamy do odwiedzenia strony: esusza.pl. Serwis dostępny jest dla odbiorców na obecnych zasadach do końca bieżącego roku, zgodnie z umową zawartą z ESA.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego kontakt@esusza.pl

 

System monitoringu suszy udostępniony jest dla wszystkich zainteresowanych  do 25 czerwca 2020 r. na stronie https://esusza.pl