Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

Wind
 • Przetwarzanie danych meteorologicznych
 • Budowa, metodyka działania numerycznych modeli przepływu w energetyce wiatrowej
 • Testy przykładowych modeli CFD
 • Weryfikacja terenowa sporządzanych analiz
 • Zobacz więcej

  Hydro
 • Raporty i prognozy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • Ekspertyzy hydrologiczne
 • Prace studialne tj. bilansowanie i dokumentowanie zasobów wodnych, operaty wodnoprawne, budowa modeli matematycznych itp.
 • Zobacz więcej

  Wod-Kan
 • Budowa inteligentnych systemów dystrybucji wody oraz odbioru ścieków
 • Planowanie rozbudowy systemu wodociągowego
 • Analizy kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych
 • Analizy pracy sieci wodociągowej w warunkach rozbiorów PPOŻ
 • Lokalizacja i Eliminacja punktów krytycznych sieci wod-kan
 • Zobacz więcej

  GIS
 • Paszportyzacja i zasilanie danymi systemów zarządzania infrastrukturą w przedsiębiorstwach przesyłowych
 • Zaawansowana analityka przestrzenna, dowolne mapy i wizualizacje tematyczne
 • Pozyskiwanie danych i przetwarzanie baz danych przestrzennych
 • Współpraca

  Każdy klient jest dla nas wyjątkowy. Współpracujemy zarówno z międzynarodowymi korporacjami, instytucjami publicznymi, jak i mikroprzedsiębiorstwami. W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy kilkadziesiąt zleceń dla różnych podmiotów.

  Poznaj specjalistów tworzących nasz zespół:

   

  Grzegorz Łukasiewicz
  CEO, Ekspert ds. GIS

  Doświadczony praktyk i szkoleniowiec w zakresie tworzenia analiz środowiskowych i map uwarunkowań lokalizacyjnych dla różnorodnych projektów energetyki wiatrowej i wodnej.  Ekspert we wdrażaniu technologii GIS w przedsiębiorstwach i w nawiązywaniu powiązań między biznesem i nauką. Specjalista wielokryterialnych analiz przestrzennych w technologii GIS i LiDAR. Nadzorca i autor prac w zakresie danych satelitarnych i modelu WRF dla serwisu esusza.pl w projekcie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Specjalista ds. baz danych i GIS w projekcie "Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy".

  Napisz do mnie
  dr Małgorzata Stolarska
  Ekspert ds. hydrologii i suszy

  Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii ze specjalnością Hydrologia. Ekspert w dziedzinie analiz środowiskowych z wykorzystaniem narzędzi GIS, specjalista ds. zasobów wód powierzchniowych i hydrologii rolniczej. Ekspert w zakresie  implementacji modeli prognozy pogody i zdjęć satelitarnych do monitorowania zjawiska suszy w Polsce-  kierownik w projekcie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)- portal esusza.pl.  Od 2014 r. kierownik ds. projektów i rozwoju w firmie WIND-HYDRO z siedzibą w Łodzi. Obecnie kierownik merytoryczny projektu "Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy".

  Napisz do mnie

  Skontaktuj się z nami, porozmawiajmy!

  Aktualności