ASYSTENT INNOWACJI II

ASYSTENT INNOWACJI II – wykorzystanie potencjału nauki dla wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw z regionu łódzkiego” to nazwa projektu stażowego. W WIND-HYDRO realizowaliśmy go przez okres czterech miesięcy –do końca maja 2014r. Projekt ten współfinansowany był przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem zaś była Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi. Projekt oferował nabycie doświadczenia w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, poprzez współpracę sfery nauki i biznesu. Rezultatem stażu Asystent Innowacji II prowadzonego w naszej firmie jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania. W postaci narzędzia pozwalającego na gromadzenie danych wiatrowych ze źródeł ogólnodostępnych. Wypracowane modele wiatru zaimplementowane w opracowanym narzędziu do zbierania danych (bazy danych) pozwolą na prawidłową ocenę danych wiatrowych zbieranych  na bieżąco w terenie.

Logotyp Kapitał LudzkiLogotyp Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczościlogotyp UE