ASYSTENT INNOWACJI II projekt stażowy FRP

asystent innowacji 2

ASYSTENT INNOWACJI II – wykorzystanie potencjału nauki dla wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw z regionu łódzkiego to nazwa projektu stażowego realizowanego przez przedsiębiorców. Projekt współfinansowany był ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem zaś była Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi. Projekt oferował nabycie doświadczenia w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, poprzez współpracę sfery nauki i biznesu

Firma WIND-HYDRO uczestniczyła w projekcie do końca maja 2014 r., tym samym realizowała go przez okres czterech miesięcy.

asystent innowacji 2

Rezultatem stażu Asystent Innowacji II prowadzonego w naszej firmie jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania. W postaci narzędzia pozwalającego na gromadzenie danych wiatrowych ze źródeł ogólnodostępnych. Wypracowane modele wiatru zaimplementowane w opracowanym narzędziu do zbierania danych (bazy danych) pozwolą na prawidłową ocenę danych wiatrowych zbieranych  na bieżąco w terenie.