ASYSTENT INNOWACJI II

„ASYSTENT INNOWACJI II – wykorzystanie potencjału nauki dla wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw z regionu łódzkiego” to nazwa projektu stażowego, który był realizowany w WIND-HYDRO przez okres czterech miesięcy –do końca maja 2014r. Projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, koordynowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi. Projekt oferuje nabycie doświadczenia w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, poprzez współpracę sfery nauki i biznesu. Rezultatem stażu prowadzonego w naszej firmie jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania w postaci narzędzia pozwalającego na gromadzenie danych wiatrowych ze źródeł ogólnodostępnych. Wypracowane modele wiatru zaimplementowane w opracowanym narzędziu do zbierania danych (bazy danych) pozwolą na prawidłową ocenę danych wiatrowych zbieranych  na bieżąco w terenie.

Logotyp Kapitał LudzkiLogotyp Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczościlogotyp UE