Audycja Stop suszy! w Halo.Radio

Halo.radio, audycja Stop suszy

W Halo.Radio 12 stycznia (niedziela) o godzinie 15:00 poprowadzono ciekawą audycję w temacie co możemy zrobić, żeby ograniczać skutki suszy.  Jan Śpiewak do rozmowy zaprosił gości specjalnych:

  • dr Małgorzata Stolarska – WIND-HYDRO, kierownik projektu Stop suszy! realizowanego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  • dr Sebastian Szklarek – autor bloga ŚWIAT WODY; adiunkt w Polskiej Akademii Nauk
  • Wojciech Skowyrski – Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Jan Śpiewak halo.radio, audycja Stop suszy! Sebastian Szkalrek, Małgorzata Stolarska, Wojciech Skowyrski
halo.radio, audycja Jana Śpiewaka

Audycję Stop suszy! w Halo.Radio udostępniono na stronie internetowej radia, podcast od.co/haloradio/jan-piewak

Zapraszamy do posłuchania.