IV Forum BioGIS – Poznań 2015

  Plakat IV Forum BioGIS, dane LiDAR
IV Forum BioGIS- wykorzystanie danych LiDAR

Podczas IV Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w Badaniach Różnorodności Biologicznej – Narzędzia analityczne i dane przestrzenne w Ocenach Oddziaływania na Środowisko, organizowanego przez Collegium Biologicum, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach  28-29 października 2015 w Poznaniu przybliżyliśmy uczestnikom zagadnienie: „Modelowanie 3D potencjalnych lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem danych LiDAR oraz narzędzi geoprzetwarzania (GIS)”.  Forum BioGIS poświęcone zostało w całości wykorzystaniu technologii GIS w badaniach nad różnorodnością biologiczną, a głównym zagadnieniem tej edycji imprezy było wykorzystanie narzędzi analitycznych i danych przestrzennych w ocenach oddziaływania na środowisko.

Organizatorem forum byli: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Esri Polska. Partnerem technologicznym IV Forum była firma MGGP Aero.