IV Forum BioGIS w Poznaniu zakończone. Edycja 2015

  • WIND-HYDRO 
BioGIS Lidar

W dniach 28-29 października 2015 r. w Poznaniu zorganizowano IV Forum BioGIS. Organizatorem był Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem przewodnim wydarzenia był System Informacji Przestrzennej w Badaniach Różnorodności Biologicznej – Narzędzia analityczne i dane przestrzenne w Ocenach Oddziaływania na Środowisko.

BioGIS Lidar
IV Forum BioGIS- wykorzystanie danych LiDAR

Tegoroczną edycję forum BioGIS poświęcono w całości wykorzystaniu technologii GIS w badaniach nad różnorodnością biologiczną. Głównym zagadnieniem było wykorzystanie narzędzi analitycznych i danych przestrzennych w ocenach oddziaływania na środowisko.

Pierwszy dzień wydarzenia został przeznaczony na cykl sesji referatowych oraz panel dyskusyjny. Drugi dzień miał charakter warsztatowy.

Jeden z dwóch warsztatów komputerowych dotyczył zagadnień modelowania 3D potencjalnych lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem danych LiDAR oraz narzędzi geoprzetwarzania (GIS). Warsztaty te prowadzili: WIND-HYDRO, ESRI Polska oraz ProGea.

Organizatorem całości forum byli: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Esri Polska. Partnerem technologicznym IV Forum była firma MGGP Aero.