III Forum Ekoenergetyczne Polkowice 2011

3 Forum Polkowice 2011
3 Forum Polkowice 2011 rok

III Forum Ekoenergetyczne w Polkowicach to wydarzenie organizowane dla przedstawicieli firm z sektora ekoenergetyki, stowarzyszeń oraz instytucji państwowych i samorządowych. To na tych podmiotach spoczywa ciężar programu rozwoju alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Również firmy WIND-HYDRO nie mogło tam zabraknąć.

Forum Ekoenergetyczne to cykliczne wydarzenie, które ma na celu przybliżenie tematyki Odnawialnych Źródeł Energii i generacji rozproszonej. W tym roku zorganizowane zostało w dniach 16-17 września 2011, w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Tegoroczne spotkania Forum poświęcone zostały w szczególności sposobom realizacji pakietu „3 x 20”.

III Forum Polkowice

Szczegóły wydarzenia na stronie www.polkowice.eu, jak i na forumekoenergetyczne.pl

Organizatorami wydarzenia są: Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” oraz Gmina Polkowice.