GIS Day Łódź 2013

Plakat GIS day, 13 listopada 2013, Łódź
Agenda GISday 2013, Esri Polska

W tym roku nasza firma wspólnie z czasopismem Geodeta została sponsorem  corocznego święta użytkowników i twórców Systemów Informacji Geograficznej GIS day 2013. Organizatorem wydarzenia (13 listopada 2013) był Zakład Geoinformacji, Instytutu Geografii Miast i Turyzmu, na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ przy wsparciu kół naukowych jednostki. Patronat objęła firma ESRI Polska.

W ramach konferencji  mieliśmy przyjemność wygłosić prelekcję pt. „GIS i dane LiDAR w analizie warunków hydrograficznych obszarów wiejskich – osiedle Nowosolna w Łodzi”- jako wyniki realizowanego projektu „Transfer strzałem w dziesiątkę”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej