Konferencja „Stop suszy! – katalog kluczowych działań” Bydgoszcz 2019

stop suszy w Bydgoszczy galeria

18 czerwca 2019 r. w Bydgoszczy Marek Gróbarczyk  Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otworzył II ogólnopolską konferencję Stop Suszy. W konferencji wzięli udział także Przemysław Daca – Prezes PGW Wody Polskie oraz Mikołaj Bogdanowicz- Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Minister Marek Gróbarczyk zapowiedział rozpoczęcie Programu Rozwoju Retencji (PRR). Realizacja  programu zaplanowana jest na lata 2020-2027, na celu ma dwukrotne zwiększenie retencji wód w Polsce. Cel do 2027 roku to podniesienie współczynnika retencji w Polsce do 15% z obecnych 6,5%.  W dalszej perspektywie planowane jest uzyskanie aż 30%.  Na realizację PRR przewidziano 14 mld złotych. Informacje o danych udostępnione na także stronie apgw.gov.pl

Program Rozwoju Retencji wzajemnie się uzupełnia z planem przeciwdziałania skutkom suszy

Konferencja "Stop suszy!", Bydgoszcz 18.06.2019, dr Małgorzata Stolarska
Bydgoszcz 2019, Konferencja Stop suszy!

Efektywne działanie podkreślił Minister wymaga odpowiednich planów, dlatego Program Rozwoju Retencji wzajemnie się uzupełnia z Planem przeciwdziałania skutkom suszy realizowanym przez Wody Polskie. Prezes  Wód Polskich Przemysław Daca zapewnił, że PGW WP są przygotowane do działania i obecnie realizuje już inwestycje warte kilkanaście miliardów złotych.

Ambasador kampanii

W sesję referatową uczestników wprowadził Ambasador projektu Łukasz Nowicki przybliżając zakres projektu i dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem w zakresie suszy i niedoboru wody. Ambasador projektu oficjalnie zaprosił do cyklu spotkań konsultacji społecznych Planu przeciwdziałania skutkom suszy – zaplanowanych od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. w 15 miastach Polski.

Sesje referatowe

Podczas sesji referatowych przedstawiono zagadnienia z zakresu: metodyki opracowywanego katalogu działań przeciwdziałania skutkom suszy wraz z omówieniem zarządzania ryzykiem suszy- pakietem działań proaktywnych. Zaprezentowano specyfikę ubezpieczeń i odszkodowań dla poszkodowanych skutkami suszy. Zastępca Dyrektora z Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą z PGW WP przedstawił propozycje działań inwestycyjnych w zakresie budowy oraz przebudowy urządzeń wodnych zmierzających do zwiększania retencji. Podczas prelekcji  „Gdzie i jak zwiększać zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych?” oprócz zagadnień merytorycznych,  wskazano także na problem uszczelnienia miast i potrzebę zatrzymywania (retencjonowania) wód opadowych w miastach. Cykl wystąpień został zamknięty zagadnieniami prawnymi związanymi z przeciwdziałaniem skutkom susz, czyli jak na poziomie legislacyjnym wdrażać katalog działań.

W zdecydowanej większości wystąpień podkreślano szczególne znaczenie edukacji całego społeczeństwa w zakresie samego zjawiska suszy, jak i działań propagujących oszczędzanie wody oraz konieczności działań edukacyjnych skierowanych do grup użytkowników wód narażonych na skutki suszy w ramach swojej działalności.

 Organizatorem konferencji było PGW Wody Polskie, a honorowy patronat objęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Całość prac nad Planem przeciwdziałania skutkom suszy jest finansowana ze środków funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020) i zostanie sfinalizowana do końca 2020 r.

Prezentacje prelegentów z konferencji Stop suszy! w Bydgoszczy dostępne są na stronie stopsuszy.pl/Do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z wydarzenia.

« z 2 »