W Bydgoszczy zakończyła się Konferencja „Stop suszy! – katalog kluczowych działań”

18 czerwca 2019 r. w Bydgoszczy Marek Gróbarczyk  Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otworzył II ogólnopolską konferencję Stop Suszy. W konferencji wzięli udział także Przemysław Daca – Prezes PGW Wody Polskie oraz Mikołaj Bogdanowicz- Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Minister Marek Gróbarczyk zapowiedział rozpoczęcie Programu Rozwoju Retencji (PRR), którego realizacja  zaplanowana jest na lata 2020-2027 i ma na celu dwukrotne zwiększenie retencji wód w Polsce. Cel do 2027 roku to podniesienie współczynnika retencji w Polsce do 15% z obecnych 6,5%.  W dalszej perspektywie planowane jest uzyskanie aż 30%.  Na realizację PRR przewidziano 14 mld złotych. Informacje o danych udostępnione na także stronie apgw.gov.pl

Program Rozwoju Retencji wzajemnie się uzupełnia z planem przeciwdziałania skutkom suszy

Bydgoszcz 2019, Konferencja Stop suszy!

Efektywne działanie podkreślił Minister wymaga odpowiednich planów, dlatego Program Rozwoju Retencji wzajemnie się uzupełnia z Planem przeciwdziałania skutkom suszy realizowanym przez Wody Polskie. Prezes  Wód Polskich Przemysław Daca zapewnił, że PGW WP są przygotowane do działania i obecnie realizuje już inwestycje warte kilkanaście miliardów złotych.

W sesję referatową uczestników wprowadził Ambasador projektu Łukasz Nowicki przybliżając zakres projektu i dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem w zakresie suszy i niedoboru wody. Ambasador projektu oficjalnie zaprosił do cyklu spotkań konsultacji społecznych Planu przeciwdziałania skutkom suszy – zaplanowanych od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. w 15 miastach Polski.

Podczas sesji referatowych przedstawiono zagadnienia z zakresu: metodyki opracowywanego katalogu działań przeciwdziałania skutkom suszy wraz z omówieniem zarządzania ryzykiem suszy- pakietem działań proaktywnych. Zaprezentowano specyfikę ubezpieczeń i odszkodowań dla poszkodowanych skutkami suszy. Zastępca Dyrektora z Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą z PGW WP przedstawił propozycje działań inwestycyjnych w zakresie budowy oraz przebudowy urządzeń wodnych zmierzających do zwiększania retencji. Podczas prelekcji  „Gdzie i jak zwiększać zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych?” oprócz zagadnień merytorycznych,  wskazano także na problem uszczelnienia miast i potrzebę zatrzymywania (retencjonowania) wód opadowych w miastach. Cykl wystąpień został zamknięty zagadnieniami prawnymi związanymi z przeciwdziałaniem skutkom susz, czyli jak na poziomie legislacyjnym wdrażać katalog działań.

W zdecydowanej większości wystąpień podkreślano szczególne znaczenie edukacji całego społeczeństwa w zakresie samego zjawiska suszy, jak i działań propagujących oszczędzanie wody oraz konieczności działań edukacyjnych skierowanych do grup użytkowników wód narażonych na skutki suszy w ramach swojej działalności.

 Organizatorem konferencji było PGW Wody Polskie, a honorowy patronat objęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Całość prac nad Planem przeciwdziałania skutkom suszy jest finansowana ze środków funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020) i zostanie sfinalizowana do końca 2020 r.

Prezentacje prelegentów z konferencji dostępne są na stronie stopsuszy.pl/Do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z wydarzenia.

« 1 z 2 »