Konferencja „Środowisko Informacji” Warszawa 2016

W dniach 21-22 listopada 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja „Środowisko Informacji”. W ramach II sesji plenarnej „Zasoby hydrologiczne i geologiczne”,  mieliśmy okazję przybliżyć uczestnikom zagadnienie identyfikacji i ryzyka suszy. Moderatorem naszej sesji był p.Tomasza Nałęcza z Państwowego Instytutu Geologicznego/ Państwowego Instytutu Badawczego.

W prezentacji skupiliśmy się głównie na przedstawieniu wskaźników suszy i zbudowanych na ich podstawie założeniach identyfikacji poziomu natężenia samego zjawiska suszy, jak i skali potencjalnego ryzyka, czyli narażenia na skutki występowania susz. Opowiedzieliśmy także o zastosowaniu metod geostatystycznych GIS i dyskretyzacji wyników przez uśrednienie w model siatki pól podstawowych siatki heksagonalnej.

Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

konferencja środowisko 2016

Prezentacja do pobrania:

„Susza – identyfikacja zagrożenia i ryzyka; ujęcie metodyczne”

Konferencja środowisko suszy 2016