Konferencja Stop suszy! Bądźmy mądrzy przed szkodą! Warszawa 2019

Stop suszy konferencja w Warszawie

W dniu 22 marca w Warszawie r. odbyła się konferencja Stop suszy! Zorganizowana przez PGW Wody Polskie pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

konferencja Warszawa 2019, stop suszy, relacja
Konferencja Stop suszy! Warszawa 2019

Wydarzenie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego skupiło ponad 150 uczestników. W tym szerokie grono specjalistów z obszaru gospodarowania wodami, przedstawicieli Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Konferencja została zorganizowana w Światowy Dzień Wody obchodzony w tym roku pod hasłem „Leaving no one behind” (w wolnym tłumaczeniu z ang. nie pozostawiając nikogo w tyle) stanowiące nawiązanie do narastających problemów związanych ze zjawiskiem suszy.

Tematyka konferencji

Tematem przewodnim konferencji było wprowadzenie do pierwszego w Polsce kompleksowego projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. W programie znalazły się wystąpienia związane z kontekstem prawnym i planistycznym umiejscowieniem powstającego dokumentu. Omówiono zagadnienia dotyczące identyfikacji poszczególnych typów suszy (atmosferyczna, rolnicza, hydrologiczna i hydrogeologiczna) oraz zasobów dyspozycyjnych wód jakimi dysponuje Polska. Poruszono kwestię wrażliwości obszarów na skutki suszy oraz zmian klimatycznymi w Polsce w odniesieniu do suszy. Wśród zagadnień powiązanych z planem znalazł się również Program Rozwoju Retencji, realizowany przez MGMiŻŚ.

Elementem składowym wydarzenia było także przedstawienie pierwszych ogólnych wyników ankietyzacji realizowanej pośród przeszło 3,5 tysiąca interesariuszy. W trakcie konferencji pozostawiono dla uczestnikom czas na merytoryczną dyskusję.

Ambasador projektu

Szczególnym akcentem konferencji było przedstawienie ambasadora projektu. Został nim aktor, dziennikarz Łukasz Nowicki, od 9 lat pełniący  funkcję Ambasadora Dobrej Woli UNICEF. Ambasador projektu Łukasz Nowicki oraz Prezes Wód Polskich Przemysława Daca wręczyli dyplomy i nagrody przedstawicielom 20 instytucji i podmiotów. Nagrody przyznano za rzetelne i szybkie wypełnienie ankiety zrealizowanej na potrzeby opracowania planu.

Zainteresowanych szczegółami wydarzenia odsyłamy do zapoznania się z informacjami i materiałami organizatora na stronie stopsuszy.pl.

Kolejne wydarzenia

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu Stop suszy! Termin 18 czerwca Bydgoszcz.  Temat przewodni to katalog działań i aspekty prawne wdrażania PPSS.

Konferencje Stop suszy! realizowane są w ramach działań związanych z projektem „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” współfinansowanego z funduszy europejskich.

Zachęcamy do obejrzenia naszej fotorealacji z wydarzenia.