Stormwater Poland 2020 Deszcz Inspiracji

Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej edycji konferencji STORMWATER POLAND 2020  w dniach 3-5 marca 2020 w Gdańsku. Hasło tegorocznego spotkania to „Deszcz Inspiracji”. Przypominamy, że to największa konferencja poświęcona tematyce wód opadowych, wyznaczająca nowe trendy w gospodarowaniu nimi jako cennym zasobem.

Program STORMWATER POLAND 2020

Szczegółowy program konferencji dostępny już na stronie organizatora RETENCJAPL Sp. z o.o. Tematyka spotkań została podzielona na 5 sesji:

  • To musimy zrobić dla naszych dzieci! – wyzwania jakie rzuca nam klimat.
  • Inspiracje deszczowe- dzielimy się dobrymi praktykami.
  • We’re Digital- rozwiązania informatyczne dla odwodnień na miarę XXI wieku.
  • Jak robią to nasi sąsiedzi – gospodarowanie wodami opadowymi w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.
  • Powodzie miejskie- jak zarządzać ryzykiem i minimalizować skutki.
dr Małgorzata Stolarska, konferencja Stormwater Poland 2020, WIND-HYDRO, 
retencja.pl/konferencje
Stormwater 2020, Stop suszy!

W szczególności zachęcamy do udziału w pierwszym bloku tematycznym (4 marca), na wystąpienie „Stop suszy ! – Proaktywność  w przeciwdziałaniu skutkom suszy.” Małgorzaty Stolarskiej kierownika merytorycznego opracowania Planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS).

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznym wydarzeniu, które odbędzie się dniach 3-5 marca 2020 w Gdańsku!

Rejestracja na stronie organizatora www.stormwater.retencja.pl

 konferencja Stormwater Poland 2020, WIND-HYDRO,  3-5 marca, Gdańsk,  retencja.pl