Nauka i Biznes to dobre połączenie! Projekt stażowy

Nauka i biznes logo

W okresie od grudnia 2013 do sierpnia 2014 w firmie WIND-HYDRO realizowaliśmy projekt stażowy Nauka i Biznes to dobre połączenie! Finansowany w ramach działania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt koordynował Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Cel projektu to wsparcie i zwiększenie innowacyjności łódzkich przedsiębiorstw z sektora MŚP, poprzez transfer wiedzy i innowacji między sferą nauki a biznesu.

W ramach sześciomiesięcznego stażu współpracę z WIND-HYDRO podjęło dwoje naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego. Realizowane przez nich staże dotyczyły tematyki:

– specjalistycznego modelu przestrzennych zjawisk przyrodniczych wykorzystujących najnowocześniejsze dane (m.in. dane skaningu laserowego LiDAR);

– specjalistycznego narzędzia do przetwarzania danych WRF, opartego na systemie LINUKS.