Nauka i Biznes to dobre połączenie!

W okresie od grudnia 2013 do sierpnia 2014 w firmie WIND-Hydro realizowany był projekt stażowy Nauka i Biznes to dobre połączenie!, w ramach działania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt koordynował Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Cel projektu to wsparcie i zwiększenie innowacyjności łódzkich przedsiębiorstw z sektora MŚP, poprzez transfer wiedzy i innowacji między sferą nauki a biznesu. W ramach sześciomiesięcznego stażu współpracę z WIND-HYDRO podjęło dwoje naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego. Realizowane staże dotyczyły tematyki:

– specjalistyczny modeli przestrzennych zjawisk przyrodniczych wykorzystujących najnowocześniejsze dane (m.in. dane skaningu laserowego LiDAR),

– specjalistycznego narzędzia do przetwarzania danych WRF, opartego na systemie LINUKS.

logotyp Kapitał Ludzkilogotyp Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczośclogotyp UE