Konsultacje społeczne projektu PPSS w mediach

Konsultacje projektu PPSS Łódź 13.11.2019

W Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dyskutowano na temat projektu przeciwdziałaniu skutkom braku wody. Skrót informacji w wydaniu Łódzkich Wiadomości Dnia.

Konsultacje społeczne planu przeciwdziałania skutkom suszy w Łodzi, konferencja Stop suszy! w ŁSSE,
TVP3 Łódź, konsultacje społeczne projektu PPSS

Wypowiedź Andrzeja Górczyńskiego – członka Zarządu Woj. Łódzkiego na temat działań przeciwdziałających skutkom suszy zaplanowanych w Łódzkiem w krótkim reportażu telewizji TOYA

Briefing prasowy konferencja Stop suszy! w ŁSSE, Przemysław Daca- Prezes PGW WP, Andrzej Górczyński, Małgorzata Stoalrska, reportaż Telewizja Toya
TOYA TV Stop suszy, konsultacje w Łodzi
Jak powstrzymać suszę- magazyn ekonomiczny radia Łódź, wypowiadają się dr Małgorzata Stolarska, Prezes PGW WP Przemysław Daca, Andrzej Górczyński- członek Zarządu woj. łódzkiego
Radio Łódź, susza

Zapraszamy do relacji radio Łódź i briefingu prasowego poprzedzającego łódzkie konsultacje PPSS. Poruszono tematy zaplanowanych działań przeciwdziałających skutkom suszy- nie tylko tych inwestycyjnych.

Podczas spotkania Prezes Przemysław Daca podkreślił znaczenie współpracy PGW Wody Polskie z samorządem województwa łódzkiego a także wymienił wśród inwestycji zaplanowanych w Łódzkiem m.in. działania na Pilicy i Zbiorniku Sulejowskim, remont jazu na zbiorniku Jeziorsko czy regulację koryta rzeki Moszczenicy. Szczegóły na portalspozywczy.pl

Konsultacje projektu PPSS Białystok 06.11.2019

„W ocenie prezesa Wód Polskich, Podlaskie to region, gdzie, aby przeciwdziałać skutkom suszy można realizować różne inwestycje – jak powiedział -„stosunkowo niskim kosztem” ze względu na dużą dostępność wody. Wymienił takie działania jak: poprawa melioracji, modernizacja jazów, śluz, odtwarzanie zabagnień, inwestycje, które zatrzymają spływ wód powierzchniowych.” Dalsza charakterystyka specyfiki województwa podlaskiego wraz z podsumowaniem konsultacji w Białymstoku dostępne w reportażu Ryszarda Minko z Polskiego Radia Białystok.

Polskie Radio Białystok, aktualności: w Białymstoku zorganizowano konsultacje programu "Stop suszy"
Polskie Radio Białystok – Stop suszy!

Zapraszamy także do rozmowy Lecha Pilarskiego z Prezesem Wód Polskich Przemysławem Dacą. Wśród poruszonych tematów m.in.: informacje o zasobach wody słodkiej w Polsce, działania przeciwdziałające skutkom suszy- nie tylko te inwestycyjne oraz zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu PPSS.

Polskie Radio Białystok, rozmowa z Przemysławem Dacą Prezesem PGW WP
rozmowa Lecha Pilarskiego Radio Białystok

W reportażu TVP3 Białystok z wydarzenia m.in. o założeniach do projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy i samych konsultacjach społecznych programu stop suszy

Relacja z konsultacji projektu planu stop suszy, TVP3 Białystok, dr Małgorzata Stolarska, zagrożenie suszą w Podlaskiem
konsultacje projektu planu, TVP3 Białystok

Galeria zdjęć z wydarzenia Stop suszy w Podlaskiem udostępniona przez portal podlaskie24.pl

Konsultacje projektu PPSS Olsztyn 05.11.2019

Zapraszamy do relacji autorstwa Doroty Grzymskiej z Radia Olsztyn. Na tematy zagrożenia suszą w województwie warmińsko- mazurskim, zaplanowane działania inwestycyjne w celu poprawy retencji, działania na obszarach miejskich oraz znaczenia katalogu działań zawartego w PPSS odpowiedzi udzielają : Mirosław Markowski – Dyrektor RZGW w Białymstoku, Marek Wilczopolski – Dyrektor ZZ w Olsztynie oraz dr Małgorzata Stolarska- kierownik merytoryczny projektu opracowania PPSS.

Polskie Radio Olsztyn, konsultacje społeczne planu pomocy rolnikom w walce z suszą
Radio Olsztyn, konsultacje planu przeciwdziałania skutkom suszy

Skrót informacji ze spotkania konsultacyjnego w Olsztynie, w tym wnioski z dyskusji o konieczności opracowania zintegrowanego, całościowego systemu monitoringu suszy dostępny w Aktualnościach na stronie RZGW w Białymstoku. Zapraszamy.

„Stop suszy” wyjątkowe połączenie dokumentu i kampanii społecznej- o szczegółach akcji pod hasłem „Stop suszy!” opowiada kierownik projektu Małgorzata Stolarska dla Telewizji Olsztyn.

dr Małgorzata Stolarska, kierownik merytoryczny projektu Stop suszy!, telewizja Olsztyn
dr Małgorzata Stolarska, Stop suszy!

Specyfika regionu Warmii i Mazur pod względem zjawiska suszy rolniczej i hydrologicznej, działania przeciwdziałania ich skutkom w reportażu Wiesława Zawady w TVP3 Olsztyn.

Konsultacje projektu PPSS Bydgoszcz 23.10.2019

Temat zagrożenia suszą w Polsce, katalog działań oraz sztandarowe przedsięwzięcia zapisane w PPSS to wszystko w treści artykułu Polskiego Radia PiK- zapraszamy na stronę www.radiopik.pl

Polskie Radio PiK, Krytyczny stan wód w regionie, konsultacje społeczne planu przeciwdziałania skutkom suszy w Bydgoszczy
Polskie Radio PiK

Fotorelacja ze spotkania konsultacyjnego w Bydgoszczy na stronie bydgoszcz24.pl

Rozmowa dnia w TVP3 Bydgoszcz – gość programu Grzegorz Smytry Dyrektor RZGW w Bydgoszczy. Tematem rozmowy był projekt planu, a także działania i inwestycje dla regionu oraz perspektywa finansowania na kolejny rok. Zapraszamy.

Rozmowa Dnia TVP3 Bydgoszcz

Konsultacje projektu PPSS Gdańsk 22.10.2019

Najbardziej skuteczne sposoby przeciwdziałania skutkom suszy to hasło pod którym obyły się konsultacje społeczne projektu PPSS w Gdańsku. Reportaż ze spotkania Nowe zbiorniki retencyjne i wyremontowane zastawki zatrzymujące wodę. Hydrolodzy będą przeciwdziałać skutkom suszy na stronie Radia Gdańsk.

Spotkanie konsultacyjne planu przeciwdziałania skutkom suszy w Gdańsku, dr Małgorzata Stolarska, program Stop suszy!, źródło Radio Gdańsk, windhydro.pl
(Fot. Radio Gdańsk/Sebastian Kwiatkowski) m.radiogdansk.pl/wiadomosci

Odpowiedzi na pytania w jaki sposób zwiększyć retencję, jak zapobiegać skutkom suszy udzielają kierownik projektu – dr Małgorzata Stolarska oraz Dyrektor RZGW w Gdańsku- Aleksandra Bodnar, szczegóły na stronie portalsamorzadowy.pl

Portal Samorządowy, konsultacje "Stop Suszy" w Gdańsku
Portal Samorządowy, konsultacje Stop suszy!
Zamiast Wisły będą wyspy?

To intrygujący tytuł artykułu gazety internetowej netka.gda.pl , a w nim o szczegółach projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy, ujetych w nim zadaniach regionalnych z zakresu retencji, a także istocie konsultacji społecznych niniejszego planu. Zapraszamy po szczegóły na stronę serwisu.

Konsultacje projektu PPSS Koszalin 16.10.2019

Zapraszamy do briefingu prasowego w ramach spotkania konsultacyjnego w Koszalinie. Wypowiedź Marka Duklanowskiego, dyrektora RZGW w Szczecinie oraz dr Małgorzaty Stolarskiej- kierownika merytorycznego projektu PPSS na stronie koszalininfo.pl

Koszalininfo.pl, Susza zjawisko, które zaczyna dominować w naszym kraju, dr Małgorzata Stolarska- kierownik projektu i Marek Duklanowski- Dyrektor RZGW w Szczecinie
KoszalinInfo.pl, dr Małgorzata Stolarska

Podsumowanie drugiego spotkania konsultacyjnego w województwie zachodniopomorskim na stronie Polskiego Radia Koszalin www.prk24.pl

Polskie Radio Koszalin, konsultacje społeczne PPSS w województwie zachodnipomorskim
Polskie Radio Koszalin, konsultacje PPSS w Koszalinie

Szczegóły wynikające z projektu PPSS dla regionu Zachodniopomorskiego, w tym prace planowane budowlane na Kanale Jamneńskim w artykule na www.gospodarkamorska.pl

Konsultacje projektu PPSS Szczecin 15.10.2019

Działania i inwestycje zaplanowane przez Wody Polskie w projekcie planu przeciwdziałania skutkom suszy w województwie zachodniopomorskim a także zapowiedzi działań Ministra Marka Gróbarczyka, to wszystko w artykule na www.portalsamorzadowy.pl/stop-suszy-w-szczecinie

Portal Samorządowy, relacja z konsultacji "Stop suszy!" w Szczecinie, Minister Marek Gróbarczyk
Portal samorządowy, konsultacje PPSS w Szczecinie

Zapraszamy także do relacji z dyskusji podczas konsultacji społecznych projektu PPSS, które się odbyły 8 października w Szczecinie.

24Kurier.pl, galeria zdjęć z konsultacji planu w Szczecinie
24kurier.pl/aktualnosci/gospodarka/stop-suszy-konsultacje-w-szczecinie/

Konsultacje projektu PPSS Kraków 02.10.2019

Temat kluczowych propozycji działań zawartych w projekcie planu przeciwdziałania skutkom suszy, wypowiedzi specjalistów ze strony Wykonawcy, przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przedstawicieli Wód Polskich to wszystko w tekście krakowskiego wydania Gazety Wyborczej.

wyborcza.pl/Kraków, Prawny nakaz ograniczenia zużycia wody przez mieszkańców? - konsultacje PPSS w Krakowie
www.krakow.wyborcza.pl, konsultacje PPSS

Plan przeciwdziałania skutkom suszy jako pierwszy tak kompleksowy projekt działań w naszym kraju daje odpowiedzi na pytania o zasoby, możliwości retencji wody w Polsce. Szczegółowe informacje o sposobach przeciwdziałania skutkom suszy w reportażu Moniki Dziury dla Kroniki TVP3 Kraków.

Kronika TVP3 Kraków, Trwają konsultacje społeczne, Małgorzata Stolarska, kierownik projektu PPSS
Kronika, TVP3 Kraków, dr Małgorzata Stolarska

Konsultacje projektu PPSS Rzeszów 01.10.2019

Podkarpacka część konsultacji społecznych projektu PPSS w relacji Polskiego Radia Rzeszów. Również lokalny portal informacyjny NowyZmigrod24 przywołuje najistotniejsze kwestie planu dla mieszkańców regionu.

NowyZmigord24.pl, Planują budowę zbiornika Kąty-Myscowa,podkarpacka część konsultacji projektu PPSS
nowyzmigrod24.pl/wiadomosci
Polskie Radio Rzeszów, plan przeciwdziałania skutkom suszy, informacje z regionu
Polskie Radio Rzeszów

Konsultacje projektu PPSS Lublin 30.09.2019

Relacja z briefingu prasowego przed spotkaniem konsultacyjnym projektu PPSS na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zapraszamy w imieniu autorów.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, aktualności video program Stop Suszy pomoże polskim rolnikom
www.lublin.uw.gov.pl/program stop suszy

Konsultacje projektu PPSS Gliwice 20.09.2019

Zachęcamy do obejrzenia relacji TVP3 Katowice ze spotkania konsultacyjnego w Gliwicach. A niej nie tylko informacje o samym projekcie planu, ale także wypowiedzi specjalistów i mieszkańców regionu.  

TVP3 Katowice, Wojciech Skowyrski KZGW, rządowy program Stop suszy!, konsultacje społeczne PPSS,
TVP3 Katowice, konsultacje PPSS

Konsultacje projektu PPSS Wrocław 16.09.2019

Relacja ze spotkania przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  z przedstawicielami m.in. nadodrzańskich gmin na stronie Radio Wrocław

Radio Wrocław, konsultacje ogólnopolskiego projektu Stop Suszy
Radio Wrocław konsultacje PPSS

Na Kierunek wodkan.pl znajdziemy relację z trzeciego już spotkania konsultacyjnego PPSS, tym razem z Wrocławia. Główny temat to podkreślenie szczególnej rolę Planu dla minimalizowania skutków suszy na terenach miejskich.

kierunekwodkan.pl, Stop suszy! We Wrocławiu debata o przeciwdziałaniu skutkom suszy w regionie
www.kierunekwodkan.pl

Zapraszamy do relacji z konsultacji we Wrocławiu. W treści artykułu Gazety Wrocławskiej odpowiedzi na pytania jakie są zagrożenia w przyszłości dla Dolnego Śląska. Także w treści temat jakie konkretne działania przeciw suszy znajdziemy w projekcie planu.

Gazeta Wrocławska/StrefaAGRO, Susza we Wrocławiu? projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy
Gazeta Wrocławska, stop suszy

Konsultacje projektu PPSS Zielona Góra 12.09.2019

Zapraszamy do relacji TVP3 Gorzów Wlkp.  przygotowanej z drugiego spotkania konsultacyjnego projektu PPSS.

TVP3 Gorzów Wlkp., dr Małgorzata Stolarska, hydrolog i kierownik merytoryczny projektu planu, Stop suszy!, konsultacje społeczne
TVP 3 Gorzów Wlkp. Konsultacje PPSS

Na stronie Radio Zielona Góra krótkie wywiady z Mariuszem Przybylskim dyrektorem RZGW we Wrocławiu oraz Małgorzatą Bogucką-Szymańską zastępcą dyrektora w Dep. Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ.

Konsultacje projektu PPSS Poznań 11.09.2019

Stop suszy – rozpoczynają się konsultacje społeczne- relacja ze spotkaniu w Poznaniu w magazynie Teleskop na TVP3 Poznań.

magazyn Teleskop w TVP3 Poznań, Rafał Jakimiak PGW WP, Stop suszy!,  konsultacje społeczne PPSS
TVP3 Poznań konsultacje projektu PPSS

Susza po nowemu czyli o czym jest projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy. Start konsultacji społecznych w Poznaniu w relacji na portalu www.topagrar.pl

Pół roku potrwają zainicjowane w środę w Poznaniu ogólnopolskie konsultacje projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. Start w Wielkopolsce, ponieważ to tam znajduje się ponad połowa terenów rolnych i leśnych zagrożonych suszą rolniczą w Polsce. Więcej na stronie: www.sadyogrody.pl/