Start Projektu ESA

Rakieta przed budynkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej
European Space Agency (Europejska Agencja Kosmiczna)

1 czerwca 2017 w siedzibie ESRIN (Centrum Obserwacji Ziemi Europejskiej Agencji Kosmicznej) w Rzymie (Frascati) odbyło się Spotkanie Negocjacyjne Projeku ” Serwis monitoringu suszy z zastosowaniem danych satelitarnych”.

Datą uruchomienia projektu jest 1 lipca 2017 r.