Start projektu ESA: System Monitoringu Suszy

ESA
ESA projekty susza
siedziba ESRIN

1 czerwca 2017 w siedzibie ESRIN (Centrum Obserwacji Ziemi Europejskiej Agencji Kosmicznej) w Rzymie (Frascati) odbyło się spotkanie negocjacyjne projektu ”Serwis monitoringu suszy z zastosowaniem danych satelitarnych” (ang. Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data, w skrócie S4D).

W efekcie spotkania wyznaczono ostateczną datę uruchomienia projektu S4D finansowanego przez ESA na 1 lipca 2017 r.

Zapraszamy do śledzenia szczegółów i rezultatów projektu na stronie WIND-HYDRO.