Projekt stażowy 2017

zobrazowanie danych GIS
Dane przestrzenne GIS

31 lipca 2017 r dobiegł końca miesięczny staż dwóch uczennic realizowany w WIND-HYDRO. Staż realizowany był w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno- Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”.

Umowa zawarta na realizację stażu była współfinansowana ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

Podczas realizacji projektu stażystki nabyły kompetencji zawodowych z zakresu wykorzystania i analizy danych przestrzennych GIS. Szczególnie w tematyce: możliwości zastosowań GIS, źródeł i techniki pozyskiwania danych wejściowych do analiz dziedzinowych w GIS. Także zapoznały się z metodami wektoryzacji i digitalizacji danych przestrzennych GIS, czy praktycznym zastosowaniem aplikacji QGIS do przeprowadzenia analizy przestrzennej.

Serdecznie dziękujemy za współpracę naszym stażystkom.