Projekt stażowy 2017

zobrazowanie danych GIS
Dane przestrzenne GIS

31 lipca 2017 r dobiegł końca miesięczny staż dwóch uczennic realizowany w WIND-HYDRO w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno- Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”.

Umowa zawarta na realizację stażu była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

Podczas realizacji projektu stażystki nabyły kompetencji zawodowych z zakresu wykorzystania i analizy danych przestrzennych GIS, w tym m.in.: możliwościami zastosowań GIS, źródłami i technikami pozyskiwania danych wejściowych do analiz dziedzinowych w GIS, metodami wektoryzacji i digitalizacji danych przestrzennych GIS, czy praktycznym zastosowaniem aplikacji QGIS do przeprowadzenia analizy przestrzennej.

Serdecznie dziękujemy za współpracę naszym stażystkom.