Projekt stażowy dla uczniów w WIND-HYDRO 2017

staż zobrazowanie danych

31 lipca 2017 r. zakończyliśmy w WIND-HYDRO miesięczny staż dwóch uczennic ZSETH. Staż realizowaliśmy w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno- Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”.

Umowa zawarta na realizację stażu była współfinansowana ze środków UE w ramach EFSF, RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

zobrazowanie danych GIS
Dane przestrzenne GIS

Podczas realizacji projektu stażystki nabyły kompetencji zawodowych z zakresu wykorzystania i analizy danych przestrzennych GIS. Szczególnie w tematyce: możliwości zastosowań GIS, źródeł i techniki pozyskiwania danych wejściowych do analiz dziedzinowych w GIS. Podzieliśmy się z nimi wiedzą dotyczącą metod wektoryzacji i digitalizacji danych przestrzennych GIS. W zakresie stażu pokazaliśmy także praktyczne zastosowanie aplikacji QGIS do przeprowadzenia analizy przestrzennej.

Serdecznie dziękujemy za współpracę naszym stażystkom.