IV edycja Stormwater Poland. Gdańsk 3-5 marca 2020

Stormwater 2020 relacja

Zakończyła się czwarta edycja konferencji STORMWATER POLAND 2020, poświęconych tematyce wód opadowych i nowym trendom w gospodarowaniu nimi jako cennym zasobem. Tegoroczne spotkanie zorganizowane zostało pod hasłem „Deszcz Inspiracji”, w podziale na część warsztatową i część konferencyjną. Podczas 2 dni konferencji odbyło się 5 sesji referatowych poświęconych tematom:

  • To musimy zrobić dla naszych dzieci! – wyzwania jakie rzuca nam klimat.
  • Inspiracje deszczowe- dzielimy się dobrymi praktykami.
  • We’re Digital- rozwiązania informatyczne dla odwodnień na miarę XXI wieku.
  • Jak robią to nasi sąsiedzi – gospodarowanie wodami opadowymi w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.
  • Powodzie miejskie- jak zarządzać ryzykiem i minimalizować skutki.

W imieniu organizatorów RETENCJA PL SP. z o.o. zapraszamy na stronę z relacją z tegorocznej IV edycji Storm Water: Relacja 2020. Na stronie oprócz przeglądu tematyki, sprawozdania z przebiegu, galerii zdjęć z wydarzenia, zamieszczono również wystąpienia i prezentacje prelegentów.

W szczególności zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniem Stop suszy! – Proaktywność w przeciwdziałaniu skutkom suszy- dr Małgorzaty Stolarskiej, reprezentującej PGW Wody Polskie i firmę WIND-HYDRO.

Materiały ze wszystkich wystąpień z wydarzenia organizatorzy udostępnili także na własnym kanale You Tube Renetcja.pl, w playliście Stormwater Poland 2020 Wykłady.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!