Systemy Informacji Przestrzennej – Chlewiska 2016

Systemy Informacji Przestrzennej Chlewiska
Systemy Informacji Przestrzennej w JST

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości przed Samorządami stoi wiele wyzwań. Platformą do wymiany doświadczeń w tym zakresie była konferencja „Wyzwania samorządu do roku 2020”. W ramach jednej z sesji wykładowych wygłosiliśmy prelekcję pt. „Systemy Informacji Przestrzennej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego- rola, wyzwania i dobre praktyki”, w której omówiona została rola wspomnianych systemów a także wyzwania jakie niesie za sobą ich wdrożenie oraz zastosowanie dobrych praktyk w codziennej pracy.

Organizatorem konferencji w Chlewiskach w dniach – 18-19 lutego 2016 była Fundacja Centrum Europy Lokalnej we współpracy z Centralną Izbą Gospodarczą InnoTech.