Systemy Informacji Przestrzennej – Chlewiska 2016

Systemy Informacji Przestrzennej
Systemy Informacji Przestrzennej Chlewiska

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości przed samorządami terytorialnymi stoi wiele wyzwań. Platformą do wymiany doświadczeń w tym zakresie była konferencja „Wyzwania samorządu do roku 2020”. Podczas jednej z sesji wykładowych zaprezentowaliśmy „Systemy Informacji Przestrzennej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego- rola, wyzwania i dobre praktyki”. W prezentacji omówiliśmy rolę tych systemów a także wyzwania jakie niesie za sobą ich wdrożenie oraz zastosowanie dobrych praktyk w codziennej pracy.

Konferencja w Chlewiskach odbyła się w dniach 18-19 lutego 2016 r. Organizatorem była Fundacja Centrum Europy Lokalnej we współpracy z Centralną Izbą Gospodarczą InnoTech.