Transfer wiedzy strzałem w dziesiątkę – 2 staże w WIND-HYDRO

Transfer wiedzy

Program stażowy

Plakat Transfer wiedzy strzałem w dziesiątkę, płatne straże dla pracowników naukowych w łódzkich przedsiębiorstwach

W miesiącu grudniu 2013 r. zakończyliśmy w naszej firmie realizację programu stażowego Transfer wiedzy strzałem w dziesiątkę. Podstawowym celem programu było wzmocnienie transferu wiedzy i powiązań sfery B+R, poprzez płatne staże w MŚP z województwa łódzkiego dla naukowców z regionu. Projekt koordynowało KDK Info Sp. z o. o. Współfinansowanie pochodziło ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przyjęliśmy na półroczny staż dwóch naukowców reprezentujących Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ oraz Wydział Mechaniczny PŁ. Zrealizowali oni w WIND-HYDRO staże: Integracja wiedzy i dobrych praktyk GIS w celu podniesienia konkurencyjności firmy WIND-HYDRO oraz Opracowanie metodyki oszczędnej i bezpiecznej eksploatacji przydomowej siłowni  wiatrowej.

LiDAR

staż z metodami GIS i LiDAR transfer wiedzy

Staż reprezentanta UŁ miał na celu usprawnić prowadzone w firmie analizy przestrzennych (GIS). Szczególnie w zakresie kwestii powiązanych z raportami oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ) czy analizami zagrożeń środowiskowych i ocen ryzyka lokalizacji inwestycji. W rezultacie stażu powstała tzw. innowacja procesowa. To całkowicie innowacyjna metodyka identyfikacji obszarów zagrożeń hydrologicznych na terenach zurbanizowanych. Wyjątkowość tej metodologii oparto na wykorzystaniu danych skaningu laserowego LiDAR najnowszej generacji. Rozwiązanie pilotażowo przetestowano w ramach bezfinansowej współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi. W praktyce wdrożyliśmy tą innowacyjną metodykę  przy zleceniu dla opracowania Osiedla Nowosolna. Finalnie także MPU zastosowało ją  przy realizacji zlecenia dla całego miasta w ramach prac nad dokumentem planistycznym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”.

Prototyp

Prototyp MEW staż transfer wiedzy

Drugi staż realizował zagadnienia opracowywane w firmie WIND-HYDRO w partnerstwie z TWE S.A.  Tym razem tematem przewodnim było wdrożenie inwestycyjne, budowa prototypu małej siłowni wiatrowej (urządzenia małej energetyki wiatrowej MEW). Innowacyjne rozwiązania jakie osiągnięto w ramach stażu dotyczyło metodyki oszczędnej i bezpiecznej eksploatacji przydomowej siłowni wiatrowej. Z wykorzystaniem naukowych metod opracowywaliśmy modele do analizy modalnej i wytrzymałościowej elementów powstającego prototypu turbiny z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Rezultaty analiz zaprezentowaliśmy na spotkaniach biznesowych i konsultacyjnych grupy odpowiedzialnej za wykonanie prototypu.

Wyniki innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach stażu mieliśmy możliwość także zaprezentować w ramach wydarzeń tj.: Inno Hyde Park i GIS day

Transfer wiedzy strzałem w dziesiątkę to generator innowacyjnych rozwiązań. To dobry przykład na efektywną współpracę sektora gospodarki ze strefą nauki. W efekcie współpracy stażowej oprócz otrzymanych rozwiązań firmy zwiększają swoją konkurencyjności.