Zaproszenie na webinarium: przeciwdziałanie skutkom suszy a rola samorządu

Rola samorządów  w przeciwdziałaniach skutkom suszy,  będącej wynikiem zmian klimatycznych.

Termin: 26 czerwca 2020 (piątek), godz. 9.00-12.00.

Webinarium samorząd w przeciwdziałaniu suszy

Zachęcamy do udziału w spotkaniu online przede wszystkim przedstawicieli JST i przedsiębiorstw branży wodociągowej, pracowników administracji ds. gospodarki wodnej, jak również przedstawicieli izb rolniczych  i ODRów. Adresatami webinarium są także urbaniści, planiści, architekci krajobrazu, spółdzielnie mieszkaniowe i deweloperzy.

W tematyce spotkania znajdują się zagadnienia dotyczące sposobów przeciwdziałania skutkom suszy, w tym nowe rozwiązania technologiczne, także kwestie zasad i źródeł finansowego wsparcia dla tych działań. Poruszone zostaną tematy dotyczące aspektów prawnych dotyczących m.in. wód opadowych oraz działań lokalnych na rzecz retencji.

W szczególności zapraszamy na prelekcję naszej firmy WIND-HYDRO poświęconą nowoczesnemu rozwiązaniu GIS w gospodarowaniu wodami jakim jest serwis esusza.pl.

Wśród prelegentów będą przedstawiciele m.in. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, PGW Wody Polskie, Urzędu Miasta Łodzi czy Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Wszystkie szczegóły programu znajdą Państwo na stronie susza.abrys.pl

Zapraszamy do rejestracji. Uwaga ze względu na formułę spotkania online, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia.