Konferencja Nauka dla Gospodarki – ŁSSE 2013

Nauka dla Gospodarki

XI Konferencja Regionalna „Nauka dla Gospodarki” odbyła się 2 grudnia 2013 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Odbywająca się corocznie impreza jest źródłem informacji o programach (krajowych i unijnych) umożliwiających finansowanie badań i rozwoju kariery naukowej. To także platforma wymiany wiedzy i doświadczeń – miejsce, gdzie przedstawiciele środowiska akademickiego spotykają się i nawiązują kontakty z przedstawicielami sektora przemysłowego.

W ramach konferencji zorganizowano Inno Hyde Park, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Wydarzenie to służyło promocji projektów innowacyjnych oraz miało za zadanie szerzyć współpracę nauki i biznesu w województwie łódzkim. Podczas wydarzenia WIND-HYDRO zaprezentowało wyniki wypracowanych innowacji w zakresie wdrożeń oraz założeń metodyki (wizualizacje multimedialne). Na stoisku do dyspozycji uczestników obecni byli nasi stażyści z programu stażowego Transfer strzałem w dziesiątkę. Służyli oni wiedzą i doświadczeniem  o przebiegu stażu. Także informowali o procesach identyfikacji innowacyjnych pól eksploatacji i tworzenia innowacji  oraz o korzyściach jakie płyną z podjętej współpracy B+R.