Zakończenie prac nad aktualizacją Metodyki

Metodyki do planów suszy

Z przyjemnością informujemy, że dnia 30.10.2017 r. ukończono prace nad aktualizacją metodyki opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy. Prace realizowano w ramach w projektu pn. „Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” współfinansowanego ze środków unijnych.

Opracowanie tzw. w skrócie Metodyka dla PPSS
Metodyka opracowywania planów przeciwdziałania skutkom suszy.

Metodyka to zbiór metod, analiz i wytycznych realizacji dla poszczególnych elementów składowych każdego planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Dokument, pod kierownictwem dr Małgorzaty Stolarskiej opracował zespół autorów z Konsorcjum firm: Mott MacDonald Polska Sp. z o.o., Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią opracowania.

Opracowanie do pobrania